ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 27/03/2563
4250 Chambray Oxford

4250 Chambray Oxford

  •  30 มกราคม 2562

100% Cotton 2 Tone Chambray Oxford
Made using high end compact yarn
Makes beautiful and comfortable shirts.